webinar register page

Pwnc / Topic: O’r Coleg Ger y Lli i’r Coleg ar y Bryn – gan alw mewn ambell le arall ar y ffordd / From the College by the Sea to the College on the Hill – with a few stops along the way
Disgrifiad / Description:

O fewn ychydig flynyddoedd i sefydlu Coleg Prifysgol Cymru yn 1872 roedd y galw am addysg brifysgol yn cynyddu a sylweddolodd awdurdodau’r Coleg nad oedd cyn westy’r Castell ar lan y môr yn Aberystwyth yn ddigon mawr i ateb y galw. Gyda’r môr, Eglwys San Mihangel, y castell a thai a siopau ar bob ochr iddo, i ble y gallai’r Coleg symud os oedd i ehangu a goroesi? Daeth rhai adeiladau dros dro ar draws y dref yn gartrefi mwy parhaol wrth i gyfnodau o ddirwasgiad economaidd, dau ryfel byd, cyni a chwyddiant uchel wneud ehangu a chodi adeiladau pwrpasol yn fwy anodd. Ond gyda chefnogaeth anhygoel cyn-fyfyrwyr a haelioni noddwyr eraill – ynghyd ag ambell grant llywodraeth ganolog – nid yn unig y goroesodd y Coleg, ond fe ffynnodd. Dyma hanes sut y daeth y Coleg Ger y Lli yn Goleg ar y Bryn.

Within a few years of its founding in 1872 the demand for student places at the University College of Wales was increasing year by year and the College authorities soon realised that the former Castle Hotel on Aberystwyth’s seafront was not large enough for its needs. But hemmed in by the sea, Saint Michael’s Church, the castle and residential and commercial properties, where could it go if it was to expand and survive? Some temporary buildings around the town became more permanent accommodation as periods of economic depression, two world wars, austerity and high inflation made expansion and building modern purpose-built accommodation more difficult. But with the extraordinary support of its old students and other generous benefactors – and one or two central government grants – the College not only survived but grew and flourished. This is the story of how the College by the Sea became the College on the Hill.

Oct 14, 2021 06:00 PM in London

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Prifysgol Aberystwyth University.