webinar register page

Webinar banner
Pwnc / Topic: Yr Annisgwyl yn Aberystwyth / Tales of the Unexpected
Disgrifiad / Description:

Yr Annisgwyl yn Aberystwyth: rhannu straeon o archif y Brifysgol.
Yn dilyn ymgyrch ddiweddar Aber yn Gafael, i dynnu sylw at y gwaith sy’n mynd rhagddo i ymchwilio i’n hanes a’n casgliadau, mae hi’n awr yn bryd inni gael cip ar archif y Brifysgol. Byddwn yn edrych ar rai o’r bobl a’r digwyddiadau sydd wedi cael eu dwyn i gof ac sydd wedi cael llwyfan o’r newydd yn sgil eitemau yn y casgliad.

Tales of the Unexpected: sharing stories from the University Archive.
Following on from the recent Objects of Abership highlighting the work underway into researching our history and collections, it’s now time to take a peek into the University Archive. We’ll look at some of the people and events that have been brought to light, and to life, by items in the collection.

May 19, 2021 06:00 PM in London

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Prifysgol Aberystwyth University.